GCME Public Training Schedule 2019

    คอร์สอบรม Public Training สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้กับคอร์สที่ถูกพัฒนาต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง โดยทีมผู้สอนเฉพาะทางที่มากประสบการณ์และเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจากบริษัท GCME
    สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม Charavee.S@PTTGCGROUP.COM (ใบเตย), Nitigorn.E@PTTGCGROUP.COM (นุ๊ก)

ฉลองความสำเร็จ 400,000 ชั่วโมงการทำงานของ IRPC Maximize Gasoline Mode for RDCC Project