ยินดีต้อนรับ

GCME Public Training Schedule 2019

พฤษภาคม 31, 2019
    คอร์สอบรม Public Training สำหรั […]

ฉลองความสำเร็จ 400,000 ชั่วโมงการทำงานของ IRPC Maximize Gasoline Mode for RDCC Project

พฤศจิกายน 16, 2017
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 PTTME ฉลองความสำเร็จ 400,000 ชั่วโมงการทำงานของ IRPC Maximize Gasoline Mode for RDCC Project

PTTME เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดตากวน – อ่าวประดู่

มีนาคม 22, 2017
PTTME เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดตากวน - อ่าวประดู่ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและทางชายหาด เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560

PTTME เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดหนองแฟบ

มีนาคม 22, 2017
PTTME เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดหนองแฟบ เพื่อช่วยอนุรักษ์และพื้นฟูระบบนิเวศบนชายหาด ณ วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เกี่ยวข้อง

ติดตามเราได้ที่