ยินดีต้อนรับ

ฉลองความสำเร็จ 400,000 ชั่วโมงการทำงานของ IRPC Maximize Gasoline Mode for RDCC Project

พฤศจิกายน 16, 2017
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 PTTME ฉลองความสำเร็จ 400,000 ชั่วโมงการทำงานของ IRPC Maximize Gasoline Mode for RDCC Project

ฉลองความสำเร็จ 20,000 ชั่วโมงการทำงานของโครงการ Tie-in at OLE2 for ORP

พฤศจิกายน 16, 2017
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 PTTME ฉลองความสำเร็จ 20,000 ชั่วโมงการทำงานของโครงการ Tie-in at OLE2 for ORP

PTTME เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดตากวน – อ่าวประดู่

มีนาคม 22, 2017
PTTME เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดตากวน - อ่าวประดู่ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและทางชายหาด เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560

PTTME เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดหนองแฟบ

มีนาคม 22, 2017
PTTME เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดหนองแฟบ เพื่อช่วยอนุรักษ์และพื้นฟูระบบนิเวศบนชายหาด ณ วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมัน

เกี่ยวข้อง

ติดตามเราได้ที่